ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *
توسعه شهری

تاملی بر رابطه جامعه و دانشگاه در شهر کرمانشاه


سیاوش قلی پور


چکیده: این مقاله به بررسی رابطه جامعه (با تاکید بر بعد اجتماعی و فرهنگی) کرمانشاه و دانشگاه رازی می¬پردازد. ابتدا به توصیف جنبه¬های مختلف این رابطه می¬پردازد و نشان می¬دهد ارتباط این دوکمرنگ است. دلایل این امر هم به دانشگاه و هم به جامعه مربوط است: در خصوص دانشگاه می¬توان گفت، تاسیس دانشگاه رازی با رشته-های علوم پایه در سال 1351 بوده است و تا سال¬های اخیر رشته های علوم اجتماعی در این دانشگاه وجود نداشته است؛ گر چه رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی با تاخیر زیاد تاسیس شدند اما رشته¬های تاثیر گذار در پیوند جامعه و دانشگاه نظیر جامعه شناسی به مراتب دیرتر تاشدند و برخی از این رشته¬ها نظیر انسانشناسی، جغرافیای شهری و ... هنوز وجود ندارند. در واقع نهادهای دانشگاهی متولی رابطه جامعه و دانشگاه در حیطه امر اجتماعی و فرهنگی بسیار نوپا و اندک هستند و دانشگاه رازی تحت پوشش رشته¬های فنی و علوم پایه است. در بعد دوم رابطه که به شهر کرمانشاه مربوط می¬شود می¬توان موارد زیر را نام برد. الف- شهرنشینی شتابان (رشد 4/6 در دهه 60 و 70) که در کل ایران بی¬نظیر بوده است ساخت و ساز شهری و بافت های مسکونی را در وضعیت اضطرار و ضرورت جهت سکنی دادن افراد و بی نیاز سیاست¬گذاری¬هلی اجتماعی و فرهنگی قرار داده است. ب- شهر به لحاظ سازمان¬ها و نهادهای مردم نهاد نظیر NGO ها، خانه هنرمندان و انجمن¬ها فقیر است و فعالیت موثری در این زمینه وجود ندارد. ج-در درون شهر، موانع طبیعی،  نهادها و تاسیسات نظامی زیادی وجود دارد که سبب چندپارگی شهری شده است. این عدم انسجام همراه با بافت جمعیتی مهاجر باعث شکل¬گیری مناسبات روستایی و قبیله¬ای شده است. در چنین فضایی مباحث اجتماعی و فرهنگی مرتبط با کلانشهر مدرن یا هنوز شکل نگرفته¬اند و یا در اولویت های بعدی قرار گرفته اند. بدین ترتیب از جانب شهر نیز نیازی احساس نمی¬شود.
کلید واژه: جامعه، دانشگاه، شهرنشینی شتابان، نهادهای مردم نهاد،  چندپارگی

دانلود اصل مقاله