ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *
سیاستگذاری عمومی


دکتر فرهاد دانش نیا

چکیده:
در ساختار جدید  قدرت و حکمرانی که محدودیت های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی فراروی کنشگری دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی قرار دارد،  نهادها و سازمان های غیر سیاسی و غالباً غیر دولتی در حل و فصل مسائل  داخلی از یک سو و تعقیب اهداف و منافع ملی نظام سیاسی در سطح منطقه ای و جهانی از دیگر سو، نقش تعیین کننده¬ای یافته¬اند. برآیند تحول یاد شده اهمیت یافتن وجوه نوینی از قدرت و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملازم آن است که تحت عنوان قدرت نرم، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی از آن یاد می¬شود. قدرت نرم به معنای توان یک بازیگر در حفظ و بازتولید ارگانیک نظم داخلی و تعقیب اهداف و منافع خود در سطح فراملی در چارچوب جذب و متقاعد سازی دیگران بدون بکارگیری زور و اجبار است. در این راستا دانشگاه¬ها به عنوان یکی از بازیگران عرصه قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در فرآیند هنجارسازی، استاندارد سازی، ایجاد تفاهم بیناذهنی و بازتولید ارگانیک نظم و امنیت در سطوح داخلی و بین المللی محسوب می شوند. در واقع دانشگاه  در ساختار کنونی قدرت جهانی نه تنها به لحاظ نقش تعیین کننده آن در تولید  علم و نوآوری های ثروت آفرین به بازیگر اصلی عرصه اقتصاد دانش بنیان تبدیل شده است، بلکه در تأثیرگذاری بر معادلات منطقه¬ای و فرامنطقه¬ای نیز در چارچوب مشارکت فرهنگی، متقاعد سازی نخبگان کشور هدف و امنیتی زدایی از مناسبات طرفین به منظور شکل گیری اجماع بیناذهنی ایفای نقش می کند. در پژوهش حاضر ضمن تبیین تحولات سرشت قدرت، ساختار قدرت و راهبرد قدرت در عصر جهانی شدن، به تحلیل وضعیت دانشگاه رازی از این منظر، واکاوایی مقدورات و محذورات آن  در بسط قدرت نرم کشور در سطح فراملی و الزامات فراروی نهاد یاد شده به عنوان مهم ترین مرکز آموزش عالی غرب کشور از منظری نهادگرایانه پرداخته می¬شود.
کلیدواژه ها: نهادگرایی، قدرت نرم، دیپلماسی فرهنگی،  دانشگاه رازی.


دانلود اصل مقاله