ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *
تاریخ و حافظه شهری

نادر امیری


چکیده: دانشگاه رازی به مثابه عینیتی اجتماعی، آنگاه در حیات اجتماعی کرمانشاه و ذهنیت های فردی، حضوری ارگانیک خواهد داشت که در تقاطع تاریخ و زندگی معنی یابد. این تقاطع جایی است که «حافظه جمعی» نام می¬یابد. قاعده جدایی کننده¬ای بین تقابل های مرسوم حافظه فردی و حافظه اجتماعی، یادآوری و فراموشی و نیز فرآیندهای به یاد آورنده و زمینه های گفتمانیکه این فرآیندها در آن اتفاق می¬افتد وجود ندارد. بر این مبنا، می¬خواهیم تاملی بر این نکته داشته باشیم که «دانشگاه رازی» در کلیت حافظه جمعی ماچگونه جای گرفته است و دیالکتیک غیبت و حضور آن در ذهنیت اجتماعی، بر چه مداری می¬گردد

واژگان کلیدی: عینیت اجتماعی، حافظه جمعی،حافظه اجتماعی، دیالکتیک.

دانلود اصل مقاله