ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *
تاریخ و حافظه شهری

دیباچه

این کتاب همراه با مقدمه و نتیجه گیری در شانزده بخش تدوین شده است. پس از مقدمه در بخش دوم جایگاه کرمانشاه در کشور ایران را مورد بررسی قرار می دهد. این که چرا کرمانشاه در مقایسه با دیگر شهرهای ایران جایگاه فروتری دارد را به لحاظ تاریخی و وضعیت فعلی ارزیابی کرده است. در بخش سوم موقعیت این شهر به لحاظ جغرافیایی و موقعیت خاص آن در درون سلسله جبال زاگرس همراه با محدودیت های اقلیمی را بحث و بررسی می کند. بخش چهارم به مورفولوژی شهر در طول تاریخ می پردازد. ابتدا درباره ریشه‌های تاریخی آن در اسطوره‌ها و دوره هخامنشی بحث می کند سپس به وضعیت این شهر در دوره ساسانی و روند تاریخی آن در دوره اسلامی را پرداخته است. در دوره قاجار شهر در مکان فعلی قرار می‌گیرد و به خاطر گمرک شدن جایگاه مناسبی پیدا می‌کند. مورفولوژی این شهر از سال 1299 تا 1344 با 5 عکس هوایی بحث می شود. در این میان توسعه شهری به خوبی تبیین گشته است. در بخش پنجم جمعیت استان کرمانشاه و شهر کرمانشاه بر اساس دو سرشماری 1335 و 1345 تحلیل و با استان‌ها و شهرهای دیگر مقایسه شده است. جداول زیادی در مورد رشد جمعیت و نسبت‌های سنی، جنسی و ضرایب دیگر محاسبه شده است. بخش ششم به بررسی ساختار اقتصادی شهر کرمانشاه می پردازد. مشاغل کرمانشاه به 10 گروه از قبیل کشاورزی، معدن، حمل و نقل، اداری، خدماتی، کارمندی، تکنیکی و نظامی تقسیم می شود. ویژگی‌های هر کدام از این گروه‌های شغلی در ارتباط با جمعیت شهری و روستایی روشن می شود. در فصل هفتم توسعه صنعتی شهر کرمانشاه آمده است. علیرغم حضور صنایع مدرن هنوز این شهر پیشاصنعتی است. فصل هشتم توزیع کارخانه‌ها و مغازه‌های تولیدی کوچک در سطح شهر با کمک نقشه و با دقت توضیح داده شده است. فصل نهم شرکت نفت کرمانشاه و سیستم اداری آن همراه با نقشی که در توسعه شهر داشته است مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این بخش تعداد کارگران، کارمندان و متخصصین ذکر و محل سکونت آنها در شهر نیز آمده است. فصل دهم به بحث و بررسی در مورد بازار سنتی و عناصر مختلف آن از قبیل کاروان‌سرا، سراها، انواع بازارها و دلایل رکود آن در مقایسه با خیابان می پردازد. فصل یازدهم گمرک، عمده فروشی و خرده فروشی و موارد مرتبط با آن‌ها را به تفصیل بحث می کند. تمامی این حوزه‌ها به کمک نقشه مکان یابی شده‌اند. فصل دوازدهم امکانات عمومی شهر همراه با نقشه و به دقت آمده است. برای مثال تمام حمام‌های عمومی شهر در یک نقشه آمده اند. پراکنش آن‌ها اطلاعات بسیاری در مورد بافت سنتی و مدرن ارائه می‌دهد. همچنین سینماها و پارک‌های شهر و این که چگونه رفتار مردم در قبال این مکان‌ها عوض شده به تفصیل بحث شده است. فصل سیزدهم به رفاه اجتماعی و امکانات متناسب با آن می پردازد. وضعیت آموزشی، کودکستان­ها و نظایر آن را بحث و بررسی می کند. بخش چهاردهم قیمت املاک و مستغلات را در محلات و خیابان های مختلف شهر نشان می دهد. اختلاف بیش از ده برابر قیمت در جاهای مختلف شهر تبین و بررسی شده است. پایین آمدن قیمت ملک در بازار سنتی در مقایسه با خیابان مدرس قابل توجه است. بخش سیزدهم ترافیک در کرمانشاه دهه 40 را مورد ارزیابی قرار می دهد. نقشه تمامی خیابان های موجود [در آن زمان] و خیابان های قابل پیش بینی و حجم ترافیک آنها همراه با راه حل های پیشنهادی ارائه شده است. در بخش شانزدهم که به نتیجه گیری می پردازد. نویسنده برآن است که ضمن ارائه داده های لازم دیدگاهی کلی برای طرح جامع شهری را پیشنهاد کند. طرح هایی که در آن زمان برای 17 شهر ایران تهیه و در بعضی شهرها عملیاتی شده بود. نویسندگان اظهار ناراحتی می­کنند که چرا اهالی کرمانشاه هیچ کدام به فکر طرح جامع نیستند.