ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *
سیاستگذاری عمومی

سیاوش قلی پور

معصومه زارع

چکیده
این مقاله تلاش می‌کند که تأثیر شرایط اقتصادی‌اجتماعی بر سازمان‌دهی فضایی در شهر کرمانشاه را مورد مطالعه قرار دهد. رویکرد نظری مقاله مبتنی‌‌بر نظریات شهری هانری لفور است. داده‌ها ازطریق تکنیک‌های مشاهده و بررسی اسناد گردآوری شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که برنامه‌های عمرانی سبب گسیختگی فضایی در روابط دیرینۀ شهرـ روستا شده‌اند، موضوعی که سبب جابه‌جایی جمعیت از روستا به شهر و به‌دنبال آن تغییرات فضایی شگرفی شد. براساس سه‌گانۀ فضایی لفور، بازنمایی فضا مبتنی‌بر طراحی شهری «زیباشهر» هاوسمان بود. در این بُعد، منابع و امکانات و برنامه‌های رفاهی به طرزی نابرابر در سطح شهر توزیع شدند؛ به‌نحوی‌که فضای شهری به دو بخش مطلوب (جنوب) و نامطلوب (شمال) تفکیک شد و به‌دنبال آن، جدایی‌گزینی اقتصادی شکل گرفت. به‌لحاظ فضای بازنمایی نیز شهر ازطریق نمادها و استعاره‌ها و نشانه‌ها به دو بخش سنتی/مدرن و فقیر/غنی تفکیک شد و درنهایت، عمل فضایی افراد در درون این فضاهای دوگانه ازطریق مکان‌هایی نظیر خیابان/بازار‌ و رستوران/قهوه‌خانه بازتولید فضای اجتماعی حاکم بر شهر را ممکن ساخت.

کلیدواژه ها: بازنمایی فضا؛ تفکیک شهری؛ طراحی شهری؛ عمل فضایی؛ فضای بازنمایی؛ گسیختگی فضایی

 

دانلود اصل مقاله

تاملی بر رابطه جامعه و دانشگاه در شهر کرمانشاه


سیاوش قلی پور


چکیده: این مقاله به بررسی رابطه جامعه (با تاکید بر بعد اجتماعی و فرهنگی) کرمانشاه و دانشگاه رازی می¬پردازد. ابتدا به توصیف جنبه¬های مختلف این رابطه می¬پردازد و نشان می¬دهد ارتباط این دوکمرنگ است. دلایل این امر هم به دانشگاه و هم به جامعه مربوط است: در خصوص دانشگاه می¬توان گفت، تاسیس دانشگاه رازی با رشته-های علوم پایه در سال 1351 بوده است و تا سال¬های اخیر رشته های علوم اجتماعی در این دانشگاه وجود نداشته است؛ گر چه رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی با تاخیر زیاد تاسیس شدند اما رشته¬های تاثیر گذار در پیوند جامعه و دانشگاه نظیر جامعه شناسی به مراتب دیرتر تاشدند و برخی از این رشته¬ها نظیر انسانشناسی، جغرافیای شهری و ... هنوز وجود ندارند. در واقع نهادهای دانشگاهی متولی رابطه جامعه و دانشگاه در حیطه امر اجتماعی و فرهنگی بسیار نوپا و اندک هستند و دانشگاه رازی تحت پوشش رشته¬های فنی و علوم پایه است. در بعد دوم رابطه که به شهر کرمانشاه مربوط می¬شود می¬توان موارد زیر را نام برد. الف- شهرنشینی شتابان (رشد 4/6 در دهه 60 و 70) که در کل ایران بی¬نظیر بوده است ساخت و ساز شهری و بافت های مسکونی را در وضعیت اضطرار و ضرورت جهت سکنی دادن افراد و بی نیاز سیاست¬گذاری¬هلی اجتماعی و فرهنگی قرار داده است. ب- شهر به لحاظ سازمان¬ها و نهادهای مردم نهاد نظیر NGO ها، خانه هنرمندان و انجمن¬ها فقیر است و فعالیت موثری در این زمینه وجود ندارد. ج-در درون شهر، موانع طبیعی،  نهادها و تاسیسات نظامی زیادی وجود دارد که سبب چندپارگی شهری شده است. این عدم انسجام همراه با بافت جمعیتی مهاجر باعث شکل¬گیری مناسبات روستایی و قبیله¬ای شده است. در چنین فضایی مباحث اجتماعی و فرهنگی مرتبط با کلانشهر مدرن یا هنوز شکل نگرفته¬اند و یا در اولویت های بعدی قرار گرفته اند. بدین ترتیب از جانب شهر نیز نیازی احساس نمی¬شود.
کلید واژه: جامعه، دانشگاه، شهرنشینی شتابان، نهادهای مردم نهاد،  چندپارگی

دانلود اصل مقاله