ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *
محورهای همایش

تعاملات اجتماعی، فضای اجتماعی، دیپلماسی شهری

تعاملات اجتماعی:

 • کرمانشاه، شهری چند پاره
 • تاریخ تعاملات اجتماعی در کرمانشاه
 • مسئولیت اجتماعی: تعامل بنگاه ها وشهر
 • پرسه زنی در شهر- پیاده راه
 • فضای شهری و سرمایه اجتماعی
 • مناسک و حیات شهری

 

فضای اجتماعی:

 • سکنی گزینی
 • زیباسازی و تبلیغات محیطی
 • معلولین و مناسب سازی شهری
 • تولید اجتماعی فضای شهری
 • پدیدارشناسی مکان
 • نمادهای شهری
 • فضاهای مصرف

 

دیپلماسی شهری:

 • ارتباط بین فرهنگی
 • کرمانشاه و راه ارتباطی بین المللی
 • بازنمایی کرمانشاه در رسانه ها
 • هویت اجتماعی کرمانشاه
 • ارتباط با محیط پیرامون
 • سیاست فرهنگی شهر